Upcoming Events

Meeting 2011


 
בחוברת זאת התקצירים מהכנס השנתי השמיני של

העמותה הישראלית למדעי הימים

הכנס התקיים בימים ב-ג, 11-12 באפריל 2011 בחוות חפציבה ואתר תחנת הכח אורות רבין. תודתינו  לחברת החשמל לישראל ולמפעל ההתפלה OMIS על האירוח.

השנה הענקנו פרס מפעל חיים לפרופסור לב פישלזון (אונ' תל אביב)
על תרומתו המיוחדת למחקרים ולחברה בתחומי מדעי הימים והסביבה
 

פרסים לסטודנטים
ההרצאה הטובה ביותר: אייל וורגפט 
הפוסטר מצטיין: שי אפרתי
המאמר המצטיין: עמית לרנר
 
 
Lerner A., Sabbah S., Erlick C., Shashar N. (2011) Navigation by light polarization in clear and turbid waters. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 366:671-679

בברכה,

ועד העמותה הישראלית למדעי הימים