Upcoming Events

Meeting 2009


 
בחוברת זו  תמצאו את תקצירי ההרצאות והכרזות שהוצגו בכנס השישי של
העמותה הישראלית למדעי הימים
הכנס התקיים בחודש מרץ 2009 בקמפוס בית הספר למדעי הים במכמורת.
תודתנו להנהלת בית הספר למדעי הים ולמכללת רופין על האירוח והתמיכה בכנס.
 
 
 
 
 
 
 
Life in the Mediterranean Sea by Gal Eyal