Upcoming Events

מלגות נסיעה לחו"ל לסטודנטים

Travel Fellowships for Students


קול קורא להשתתפות במימון קורסים וסדנאות בחו"ל לתלמידים לתארים מתקדמים (מאסטר, דוקטורט ופוסט-דוקטורט) במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה
 
המרכז הישראלי לחקר ים תיכון (MERCI) מוציא קול קורא להשתתפות במימון קורסים וסדנאות בחו"ל (לא כנסים) לסטודנטים לתארים מתקדמים. את המימון ניתן לקבל בעבור קורס המתקיים עד ספטמבר 2015

על המועמד להגיש:
 - קורות חיים
- גיליון ציונים (עבור תלמידי תואר שני)
- מכתב המלצה מהמנחה האקדמי הישיר
- מכתב מפורט המסביר מדוע על המרכז הישראלי לחקר ים תיכון להשתתף במימון הקורס או הסדנא

קבלת המימון מותנית בקבלת MATCHING מהמנחה או מהמוסד האקדמי
את הבקשות הרלוונטיות יש לשלוח באימייל לכתובת הבאה: dzak@univ.haifa.ac.il 
קול קורא למלגת נסיעה מטעם היוזמה הישראלית לטקסונומיה
 
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 10 במאי 2012
לפרטים נוספים והוראות הגשה לחץ כאן
 

 
תאריכי הגשה: 1 במרץ, 1 ביוני ו-1 באוגוסט

 
זכאים להגיש: סטודנטים לתואר שני או שלישי החברים באגודה לפחות שנתיים

 
Deadlines: 30 April, 31 August and 31 December