Upcoming Events
פורסם באתר ב-22.02.2013
 
קול קורא למחזור ג' של תוכנית ממשק מטעם האגודה הישראלית לאקולוגיה
פורסם באתר ב-29.05.2012
 
קול קורא להגשת הצעות מחקר לחברת "מקורות" לשנת 2013
חברת מקורות קוראת לחוקרים להגיש לה הצעות מחקר בתחום המים לשנת 2013
לפרטים נוספים אודות התחומים המועדפים לחץ כאן ו/או כאן

תאריך אחרון להגשת הצעות המחקר 15 ליוני 2012


פורסם באתר ב-12.11.2011
 
קול קורא למלגות פוסט-דוקטורט באוניברסיטת תל אביב לשנת 2012-2013
לפרטי נוספים ליחצו כאן 
תאריך אחרון להגשת הבקשות למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית 26.1.2012

פורסם באתר ב-24.07.2011
 
קרן בת-שבע דה רוטשילד של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים קוראת להגשת בקשות
 
 
לפרטים נוספים ליחצו על הקישור של כל אחת מהמלגות