Upcoming Eventsהכנס השנתי התשיעי של העמותה הישראלית למדעי הימים
התקיים בין התאריכים 13-14 ליוני 2012
במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
תחת הכותרת "יציבות ושינוי בסביבות הימיות של ישראל"


במהלך שני ימי הכנס התקיימו 50 הרצאות והוצגו 24 כרזות
במגוון נושאים בתחומי מדעי הימים

השנה הענקנו פרס מפעל חיים על תרומה חשובה בתחום מדעי הימים
לפרופסור צבי בן-אברהם מאוניברסיטת תל אביב
 ולפרופסור טומי ברמן מהמעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל


בפרס המאמר המצטיין לשנת 2012 זכה מקסים רובין מאוניברסיטת חיפה
בפרס ההרצאה המצטיינת זכתה רחלי ארמוזה-זבולוני מאוניברסיטת תל-אביב והמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילתבפרס הכרזה המצטיינת זכו ליסה קויניץ מאוניברסיטת חיפה
ואייל רהב מאוניברסיטת בר-אילן
תודותינו נתונות למכללה האקדמית כנרת, עמק הירדן על הארוח הנפלא
לקבוצת ואוליה ישראל על הענקת חסות לכנס
לביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני באוניברסיטת חיפה
ולמכון הביאוניברסיטאי למדעי הים באילת
על הענקת פרסי הצטיינות לסטודנטים