Upcoming Eventsהכנס השנתי התשיעי של העמותה הישראלית למדעי הימים
התקיים בין התאריכים 13-14 למרץ 2013
בקמפוס בית הספר למדעי הים במכמורת
המכללה האקדמית רופיןבמהלך שני ימי הכנס התקיימו 65 הרצאות והוצגו 24 כרזות
במגוון נושאים בתחומי מדעי הימים
וכן התקיימו שתי סנדאות מקצועיות בנושאים
-שיטות כמותיות וחישוביות בגיאופיזיקה ימית-
-ביואינפורמטיקה ומטגנומיקה במחקר ימי-
בפרס ההרצאה המצטיינת זכה מר אייל וורגפט 
מהמכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית
על הרצאתו בנושא: דינאמיות מערכת הקרבונאט במפרץ עקבה


בפרס הכרזה המצטיינת זכו יגאל ברנשטיין ומרגריטה זרובין
שניהם סטודנטים לדוקטורט באוניברסיטה העברית
ומבצעים את מחקרם במכון הבינאוניברסיטאי באילת


תודותינו נתונות לביה"ס למדעי הים 
ולמכללה האקדמית רופין על הארוח הנפלא

לביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני באוניברסיטת חיפה
ולמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת
על הענקת פרסי הצטיינות לסטודנטים